Så funkar en bilmotor

 

De allra flesta har koll på vad en motor gör för bilen. Men alla kanske inte riktigt vet hur motorn egentligen fungerar och anledningen till att en motor behöver regelbunden service.

Egentligen är det en slags maskin som gör om energi till en rörelse som är mekanisk och även värme. Grunden till det som kallas förbränningsmotor är det som sitter i bilarna är motorblocket. I detta motorblock finns det ett visst antal hål, dessa hål kallas för cylindrar. Det vanligaste antalet i en bilmotor är fyra.

I botten utav varje cylinder finns det en kolv och i toppen så sluts den ihop av ett cylinderlock. Sedan blandas luft och bränsle till en sort gas som sedan leds in i varje cylinder, när detta sker så antänds gasen och det uppstår ett tryck. Detta trycket gör att kolvarna pressas ner och kraften från kolvarna går då vidare till en vevaxel via något som kallas vevstakar, dessa går genom hela motorn, vilket då får motorn att rotera. Denna kraft överförs sedan till växellådan i bilen och därifrån också vidare till hjulen.

Då takten som motorn arbetar i är mycket hög, alltså kolvarna rör sig ner och upp flera tusen gånger per minut och detta skapar en slags friktion och detta i sin tur sliter väldigt hårt på materialet. Detta gör det viktigt att regelbundet kontrollera och serva motorn i bilen. Det viktigaste är smörjmedlet så klart, alltså att man hela tiden kontrollerar att oljan ser fräsch ut och att det finns lagom, inte för mycket eller heller för lite. Det oljan gör är att den smörjer motorn och på då sätt så minskas friktionen. Detta innebär att motor för längre livslängd och den sänker även förbrukningen utav bränsle. Det oljan också gör är att den kyler motorn och ser till att den är tät och fin.

De flesta av dagens motorer är så kallade fyrtaktare. Det innebär att motorens cykel som den arbetar i är uppdelad i fyra olika steg, dessa kallas för kompressionstakt, insugningstakt, utloppstakt och förbränningstakt.

I cylindertoppen finns i regel en ventil som reglerar flödet av bränslet in i motorn och avgaserna ut ur motorn, dessa öppnas av en eller till och med flera kamaxlar som då drivs av vevaxeln, vanligtvis via det som kallas för kamrem. Det kan också vara av en kedja eller kugghjul. Har man kamrem så är det en viktig del i motorn och det är viktigt att man även regelbundet ser över den så inte sprickor eller liknande förekommer. Skulle kamremmen brista så kan det innebära stora skador på motorn, i värsta tänkbara fall så kan det innebära att man får byta motor.

Nu hoppas jag ni fått lite mer grepp om motorn och varför underhåll är viktigt.