Om bilens växellådor

 

En växellåda på en bil tillhör själva kraftöverföringen, mellan hjulen och motorn. Funktionen på en växellåda ändras beroende på kraftbehovet och farten. Detta styrs genom olika kugghjulskombinationer som finns inne i växellådan. Om det är ett litet kugghjul som möter ett stort kugghjul så minskar antalet varv och på så sätt också farten, men detta ökar också vridmomentet och dragkraften. Stort kugghjul mot litet kugghjul ökar också varvtalet men dragningskraften minskar.

I en bil idag finns det två olika sorters växellådor, dels är det den manuella växellådan och dels så finns det den automatiska växellådan.

I den manuella finns det ett par kugghjul per växel och där förhållanden mellan utväxlingarna är uppdelade i steg så att effekter i motorn ska kunna användas i alla farter som lämpar sig för bilen. Föraren väljer här manuellt en växel som passar för just den farten man håller men också beroende på belastningen. En fördel med en manuell låda är att man kan bogsera bilen vid behov, en nackdel är att en oerfaren förare lätt kan råka ut för motorstopp.

Den automatiska växellådan innehåller det som kallas för planetväxlar, dessa ligger på rad efter varann och ger motorn dess kraft. Här sker förändringarna i utväxlingen genom att man låser vissa delar av planethjul, solhjul och ringdrev med hydraulik, friktionsband och även kopplingar. Fördelen med en automatisk låda som förare är att man slipper fokusera på att växla och att detta sker automatiskt, en nackdel är dock att det finns stora restriktioner när det kommer till bogsering.

När det kommer till tyngre fordon så som lastbilar, traktorer och bussar så förekommer det lite andra sorters av både manuella och automatiska lådor.