Bilens olika bromssystem

 

Bilens bromssystem är något som gör att man kan minska bilens hastighet eller för att stoppa fordonet från att rulla.

Lagen i Sverige säger att man behöver två stycken olika system av bromsar i sin bil. Dessa två är en så kallad färdbroms och det andra är en parkeringsbroms. Färdbromsen är precis som det låter en broms som man använder under bilen färd. Parkeringsbromsen är en broms man använder när bilen står still. Vanligtvis består färdbromsen av en pedal man har till sin fot och parkeringsbromsen är något man tar hjälp av med sin hand och en spak man drar åt.

Ett bromssystem kan dock vara uppbyggt på en rad olika sätt, det finns det som kallas för hydrauliskt bromssystem, vilket styrs av en cylinder, vätska och bromsrör. Vätskan pumpas runt och pressar samman bromsbeläggen eller bromsbackarna beroende vilka typer av bromsar man har. Sedan finns det mekaniska, det är vanligast vid parkeringsbromsen, där man med hjälp av handbromsen spänner en vajer som då i sin tur pressar eller drar åt backarna eller beläggen. Sedan finns det även ett elektriskt bromssystem och detta styrs av en dator och är vanligast på bussar och lastbilar.